JOGI NYILATKOZAT

Kehely Patika – Papp és Társa Kft. elkötelezett amellett, hogy ezt a weboldalt naprakészen és pontosan tartsa. Ha azonban valami helytelen vagy elavult lenne, nagyra értékeljük, ha tudatja velünk. Kérjük, jelezze, hogy hol olvasta az információt a weboldalon. Ezt követően mihamarabb megvizsgáljuk ezt. Kérjük, válaszát küldje el e-mailben a következő címre: info@kehelypatika.hu.

Nem vagyunk felelősek a pontatlanságokból vagy hiányosságokból eredő veszteségekért, sem az interneten keresztül történő információterjesztésből eredő problémákért, például zavarok vagy megszakítások miatt. Amikor webes űrlapokat használ, törekszünk a kötelező mezők számának minimálisra csökkentésére. Az általunk nyújtott adatok, tanácsok vagy ötletek használatából származó veszteségekért vagy károkért Kehely Patika – Papp és Társa Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldal és minden komponense (beleértve a fórumokat) a felhasználási feltételeknek van alávetve. Ennek a weboldalnak a használata magában foglalja ezeknek a felhasználási feltételeknek a tudomásulvételét és elfogadását.

Az e-mailben vagy webes űrlapon keresztül benyújtott válaszokat és adatvédelmi érdeklődéseket ugyanúgy kezeljük, mint a leveleket. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 1 hónapon belül választ várhat tőlünk. Bonyolult kérések esetén 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt, ha legfeljebb 3 hónapra van szükségünk.

Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat válaszának vagy információkérésének kontextusában kizárólag adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően használjuk fel.

Kehely Patika – Papp és Társa Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz rendszerei védelme érdekében mindenféle jogellenes használat ellen. A Kehely Patika – Papp és Társa Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz ezek érdekében, figyelembe véve többek között a műszaki fejlődést. Azonban nem felelős semmilyen, közvetlen és/vagy közvetett veszteségért, amely egy weboldal felhasználója által elszenvedett, és amely a harmadik fél jogellenes rendszerhasználatából ered.

Kehely Patika – Papp és Társa Kft. nem vállal felelősséget azoknak a webhelyeknek a tartalmáért, amelyekre vagy amelyekről hiperhivatkozás vagy más hivatkozás mutat. A harmadik felek által kínált termékek vagy szolgáltatások a vonatkozó harmadik felek általános szerződési feltételei alá tartoznak.

Az ezen a weboldalon található tartalom összes szellemi tulajdonjoga a Kehely Patika – Papp és Társa Kft.-é.

Ezen anyagok másolása, terjesztése és bármilyen más felhasználása nem engedélyezett a Kehely Patika – Papp és Társa Kft. írásbeli engedélye nélkül, kivéve és csak abban az esetben, ha a kötelező jogszabályok (például a hivatkozás joga) másképpen rendelkeznek, hacsak a specifikus tartalom másképp nem rendelkezik.

Ha kérdése vagy problémája merülne fel a weboldal hozzáférhetőségével kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.

Kehely Patika - Papp és Társa Kft. is committed to keeping this website up to date and accurate. Should you nevertheless encounter anything that is incorrect or out of date, we would appreciate it if you could let us know. Please indicate where on the website you read the information. We will then look at this as soon as possible. Please send your response by email to: info@kehelypatika.hu.

We are not liable for loss as a result of inaccuracies or incompleteness, nor for loss resulting from problems caused by or inherent to the dissemination of information through the internet, such as disruptions or interruptions. When using web forms, we strive to limit the number of required fields to a minimum. For any loss suffered as a result of the use of data, advice or ideas provided by or on behalf of Kehely Patika - Papp és Társa Kft. via this website, Kehely Patika - Papp és Társa Kft. accepts no liability.

The use of the website and all its components (including forums) is subject to terms of use. The mere use of this website implies the knowledge and the acceptance of these terms of use.

Responses and privacy inquiries submitted by email or using a web form will be treated in the same way as letters. This means that you can expect a response from us within a period of 1 month at the latest. In the case of complex requests, we will let you know within 1 month if we need a maximum of 3 months.

Any personal data you provide us with in the context of your response or request for information will only be used in accordance with our privacy statement.

Kehely Patika - Papp és Társa Kft. shall make every reasonable effort to protect its systems against any form of unlawful use. Kehely Patika - Papp és Társa Kft. shall implement appropriate technical and organizational measures to this end, taking into account, among other things, the state of the art. However, it shall not be liable for any loss whatsoever, direct and/or indirect, suffered by a user of the website, which arises as a result of the unlawful use of its systems by a third party.

Kehely Patika - Papp és Társa Kft. accepts no responsibility for the content of websites to which or from which a hyperlink or other reference is made. Products or services offered by third parties shall be subject to the applicable terms and conditions of those third parties.

All intellectual property rights to content on this website are vested in Kehely Patika - Papp és Társa Kft..

Copying, disseminating and any other use of these materials is not permitted without the written permission of Kehely Patika - Papp és Társa Kft., except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless specific content dictates otherwise.

If you have any questions or problems with the accessibility of the website, please do not hesitate to contact us.